ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้การต้อนรับ ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี เนื่องในโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว มอบความรู้ด้านการดูแลผิวอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 แผนกการตลาด ตามนโนบายโครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”  ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้