กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บมจ.โอซีซี ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ในงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่โอซีซี เพื่อสืบสานประเพณีไทย และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บริษัท และบุคลากร  ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้