คุณธีรดา  อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี มอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้แก่ ภัทราภรณ์ แสงทอง และ เตชินี โชคสิทธิกร ในการประกวด “ SAP DATA ANALYTIC CONTEST “ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ SAP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องกรค์ และ สร้างสรรค์ไอเดียที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี