blog entry
18
Aug
โอซีซี เดินหน้าโครงการประชารัฐฯ
โอซีซีจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางนครปฐม
blog entry
04
Mar
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 57
ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการซ้ำซ้อน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 80 คน
blog entry
11
Feb
สร้างอาชีพผู้ต้องขังหญิงมีนบุรี
โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
blog entry
16
Dec
ผมสวย…ด้วยรัก ปีที่ 7
 นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน CSR บมจ.โอซีซี และช่างผมจิตอาสา 
blog entry
17
Oct
OCC มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
OCC  มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
 
blog entry
07
Oct
โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทำงาน “โอซีซี สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” ได้เดินทางไปอบรมความรู้เรื่องการดูแลผิวที่ถูกต้อง และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
blog entry
30
Sep
โอซีซี มอบความรู้ด้านความงาม
 ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ  ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี 
blog entry
03
Sep
CSR ผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 55
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนครปฐม
blog entry
23
Aug
ประชารัฐฯ สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
นนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม 
blog entry
31
Jul
โอซีซี มอบความรู้สู่มหาวิทยาลัย
นันทพร ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี 
blog entry
04
Jul
โอซีซีมอบความรู้ในงานสหกรุ๊ปแฟร์
  สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม  เปิดคอร์สอบรมแต่งหน้า “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อต่อยอดประกอบอาชีพ”
blog entry
11
Jun
CSR โอซีซีส่งความสุข
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี สานต่อโครงการ CSR ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 54