blog entry
23
Feb
โอซีซี ร่วมกับ ไอริส โอยามะ ปันน้ำใจให้น้องๆ หนูๆ
วรเทพ อัศวเกษม กรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr.Yoshiki Mori กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งความห่วงใยให้น้อง ๆ หนู ๆ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย IRIS OHYAMA  สำหรับเด็กเล็ก ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รวมมูลค่า 68,000 บาท  โดยมี อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้                                                    
blog entry
11
Nov
โอซีซี ปันน้ำใจให้สตรีด้อยโอกาส
 รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนหญิง
blog entry
08
Oct
OCC สานต่อโครงการ CSR ปันน้ำใจ สู้ภัยไวรัสCOVID -19
    รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆ ได้แก่ เสื้อผ้า ชุดชั้นในสตรี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  นมถั่วเหลือง รวมมูลค่ากว่า 174,000 บาท ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)  จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเด็กหญิงที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญา ให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี เพ็ญทัต สลักทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้
blog entry
01
Oct
โอซีซี กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 48 ปี ด้วยความสุขจากการแบ่งปัน ภายใต้โครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม”
โอซีซี กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 48 ปี ด้วยความสุขจากการแบ่งปัน เพื่อสานต่อโครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม”  โดยนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
blog entry
16
Sep
โอซีซี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้สตรีด้อยโอกาส
รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมมูลค่า 193,346 บาท ให้แก่  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง 
blog entry
31
Aug
ปันน้ำใจ สู้ภัยไวรัส COVID-19
     ณัฏฐา มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ คลีนเน่ พร้อมสิ่งของจำเป็นอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า74,100 บาท จาก รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณาประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด-19 หนึ่งในภารกิจ CSR ขององค์กร ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้
blog entry
23
Jun
โอซีซี มอบเจลล้างมือ - หน้ากากอนามัย ให้ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์คลีนเน่ และหน้ากากอนามัยไอริส โอยามะ ให้กับทัณฑสถานหญิงธนบุรี
blog entry
31
Mar
OCC สานต่อโครงการ CSR ครั้งที่ 59
   รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ คนชราไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 100 คน ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์
blog entry
17
Dec
โอซีซี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 58”
โอซีซี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 58”
blog entry
14
Dec
OCC พัฒนาความรู้ผู้ต้องขังหญิง
OCC พัฒนาความรู้ผู้ต้องขังหญิง
blog entry
08
Dec
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
blog entry
19
Nov
OCC สานต่อโครงการประชารัฐฯ
OCC สานต่อโครงการประชารัฐฯ