พนักงานธุรการประสานงานขาย (Admin)

career

Full Time  |  729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Nov 03, 2016 ← Back

Job Description

ติดต่อประสานงานทางด้านเอกสารกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำข้อมูลการขาย Sales-In และ Sales-Out เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ ให้กับฝ่ายการตลาด ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องแทนต้นสังกัด ถ่ายทอดและกระจายข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที และดูแลการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อย


Requirements:

เพศ หญิง
อายุ ระหว่าง 24 - 30 ปี
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี
บุคลิกภาพดี  มนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความละเอียดรอบคอบ 
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567