สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม  มอบความรู้ด้านการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ ตามนโยบาย “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง รุ่นที่ 4 โดยมี นฤมล รื่นอารมย์ นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง ให้การต้อนรับ