อภิญญา อภิบาล ผู้จัดการแผนกอบรมผลิตภัณฑ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “สนทนาภาษาจีน” ให้กับพนักงานขายกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนสำหรับการขายและการบริการลูกค้าชาวจีน โดยมีวิทยากร เหล่าซือ จาง เว่ย (Zhang Wei) เป็นผู้อบรมหลักสูตร ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆ นี้