ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมความรู้ ในหลักสูตร KMA New CSG  ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) รุ่นที่ 31  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขาย และการบริการ พร้อมเสริมความรู้เรื่องบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี