เมื่อเร็วนี้ๆ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพผิว  เข้าไปทำกิจกรรม “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้าที่เหมาะสมกับวัย เสริมสร้างสุขภาพผิวที่แข็งแรง พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการบางนา กว่า 120 คน นอกจากนี้โครงการ “โอซีซีสานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ” ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจในอาชีพพนักงานขายเครื่องสำอาง  และอาชีพ Makeup Artist ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อหารายได้เสริมโดยไม่กระทบต่อการเรียนอีกด้วย