สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม จัดกิจกรรม WORKSHOP “พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความงามในการแต่งหน้า และการดูแลผิวอย่างถูกวิธี” ด้วยเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ให้กับพนักงานฝ่ายประกันกลุ่ม บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือ AIA โดยมีวิลาสินี  ลิมประนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประกันกลุ่ม ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Training Room ชั้น 2 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้