blog entry
07
May
แต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคคลิกภาพ
  วัชร์บูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนา
blog entry
22
Apr
COVERMARK เพิ่มทักษะพนักงานขาย
   วัลยา ชุมพล ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) อบรมการแต่งหน้าเสริมทักษะการตกแต่งคิ้วที่เหมาะสมกับรูปหน้า และ
blog entry
18
Apr
8 ทีมสุดท้ายเตรียมพร้อม Young Designer Awards 2019
ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ให้ความรู้และถ่ายทอด
blog entry
12
Apr
OCC ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์
 กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บมจ.โอซีซี ร่วมใจแต่งกายชุดไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ ในงานรดน้ำขอพรผู้บริหาร 
blog entry
27
Mar
เชิดชูคุณค่า วันเกษียณอำลา
 กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดงาน “วันเกษียณอำลา” เพื่อระลึกถึงคุณความดี และแสดงความขอบคุณ
blog entry
15
Mar
KMA เสริมเทคนิคการแต่งหน้าแก่พนักงานขาย
 สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการดูแลผิวอย่างถูกวิธี แก่พนักงานขาย
blog entry
13
Mar
กระชับสัมพันธ์ชาวโอซีซี
 กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ บมจ.โอซีซี จัดงานเลี้ยงจิบน้ำชายามบ่าย ต้อนรับอดีตพนักงานขายกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 50 เพื่อกระชับสัมพันธ์อัน
blog entry
15
Feb
อบรมความรู้พนักงาน KMA
 ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด บมจ.โอซีซี จัดอบรมเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการขาย ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) ประจำเขต
blog entry
11
Feb
OCC ร่วมสนับสนุนละครเพลง
    กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ บมจ.โอซีซี ร่วมงาน การแสดงละครเพลงเรื่อง “Jesus Christ Superstar” โดยมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยน
blog entry
30
Jan
WORKSHOP พัฒนาบุคลิกภาพ
 รินธาร เจริญรูป รองผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่ง
blog entry
15
Jan
OCC เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIMEX PLUS  รอยัลเยลลี่ผสมกระชายดำอัดเม็ด และ DIVA PLUS 
blog entry
10
Jan
โอซีซีปรับระบบหลังบ้านโฉมใหม่
คุณธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอซีซี พร้อมด้วยสมพจน์ สุขกระสานติ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง