blog entry
31
Mar
OCC สานต่อโครงการ CSR ครั้งที่ 59
   รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ คนชราไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 100 คน ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิงติวานนท์
blog entry
17
Dec
โอซีซี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 58”
โอซีซี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 58”
blog entry
08
Dec
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 58
blog entry
27
Mar
สกู๊ป โอซีซีเดินหน้าสู่ปีที่ 8 โครงการ CSR
เข้าสู่ปีที่ 8 ของโครงการย่อย ‘ผมสวย ด้วยรัก’ ภายใต้โครงการหลัก ‘ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม’ ที่คณะทำงาน CSR จาก บมจ.โอซีซี ได้ปฏิบัติภารกิจตัดผมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์
blog entry
04
Mar
OCC ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 57
ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการซ้ำซ้อน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล กว่า 80 คน
blog entry
03
Sep
CSR ผมสวยด้วยรัก ครั้งที่ 55
รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR  นำทีมเทคนิคเชียนส์จาก Shiseido Professional, Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา เดินทางไปตัดผมให้กับ ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลนครปฐม
blog entry
11
Jun
CSR โอซีซีส่งความสุข
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี สานต่อโครงการ CSR ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 54
blog entry
03
Aug
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม
ทิวาภา  รักสัตย์ ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิงบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี  ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการโครงการ CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ที่นำทีมช่าง
blog entry
18
Jul
ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม
 ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการแผนกงานกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี  นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผม จาก Shiseido Professional และ Easy cut