blog entry
07
Jun
รวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ.โอซีซี จัดงาน Culture Day ประจำปี 2016 พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Power of One รวมพลัง สร้างสรรค์สู่ความเป็นหนึ่ง”