ติดต่อเรา 
     บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
     729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก
     แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
     กรุงเทพฯ 10120

 

 
     โทร  :  02-295-4545,
                                               02-295-4567
     โทรสาร :  02-295-0411

 

 
     เว็บไซต์  http://www.occ.co.th/