กัญญา ทวีปัญญสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมความรู้ด้านการขาย และการบริการส่งท้ายปี ให้กับพนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) รุ่นที่ 4 ประจำเขตกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานสู่การขายอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆ นี้