ช่างแต่งหน้า(Makeup Artist)

career

Full Time  |  729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10600, กรุงเทพ  |  Posted on Mar 05, 2018 ← Back

Job Description

สอนและประชาสัมพันธ์การแต่งหน้าของบริษัท


Requirements:


How to Apply

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567