เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพ  |  Posted on Jul 26, 2018 ← Back

Job Description

ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารสำหรับในการบันทึกบัญชี 
จัดเตรียมเอกสารสำหรับในการทำรายงานภาษีขาย
จัดเตรียมทำชุดเอกสารสำหรับในการวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เมื่อครบกำหนดในการชำระเงิน
สรุปและจัดทำรายงานรวมถึงติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด
จัดทำบันทึกรายการรับชำระหนี้การค้าในระบบบัญชี
สรุปรายการรับชำระเงิน,ลูกหนี้คงค้าง,หรือค่าสินค้ารับล่วงหน้าในแต่ละเดือน
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร,ตรวจสอบจำนวนเงิน และทำการลงบันทึกบัญชีในระบบ  SAP


Requirements:

เพศชาย / หญิง อายุ 23-25 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
บุคลิกภาพดี มีไหวพริบปฏิภาณ มนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


How to Apply

สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์  สวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี  
               บริษัททำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567