เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

career

Full Time  |  729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10600, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Mar 02, 2018 ← Back

Job Description

วางแผน คิดกลยุทธ์ จัดทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line และอื่นๆ  
นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สร้าง Content สื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบริษัท 
ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce Web Lazada  ตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ  Social Media  ทุกช่องทาง  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ เพื่อสรุปยอดขาย


Requirements:

เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน facebook, instagram, youtube  และ [email protected] 
สามารถฟังหรืออ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ แล้วเอามาสื่อสารต่อเป็นภาษาไทยให้เข้าใจได้
มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับลูกค้า
หากสามารถตกแต่งภาพและทำกราฟิกพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัททำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา, คุณศรัณย์

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567