เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

career

Full Time  |  729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Nov 02, 2016 ← Back

Job Description

วิเคราะห์และค้นหาสื่อที่เหมาะสม เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วางแผนและจัดทำแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด จัดทำข่าวสาร เพื่อสร้างความรับรู้ผ่านช่องทาง website และช่องทางอื่นๆ ดูแลงานสื่อสารมวลชน รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


Requirements:

เพศ ชาย / หญิง 
อายุ ระหว่าง 25 - 35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ /สาขาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารขององค์กร ผ่าน website ได้เป็นอย่างดี
ประสานงานการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
สร้างความสัมพันธ์อันดี กับสื่อสารมวลชน
จัดงานแถลงข่าว และเป็นพิธีกรงานต่าง ๆ ได้


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567