เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)

career

Full Time  |  729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Nov 03, 2016 ← Back

Job Description

สรรหาและว่าจ้างพนักงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการตามสื่อและช่องทางต่างๆ สัมภาษณ์ คัดเลือกเบื้องต้น และติดต่อนัดหมายวัน-เวลาเพื่อทำการสัมภาษณ์ ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาค้ำประกัน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน


Requirements:

เพศ ชาย/หญิง 
อายุ 25 - 30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคล สรรหาว่าจ้าง  ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
มีใจรักงานด้านบริการ  บุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสารดี 


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567