Sale Supervisor (หัวหน้าสาย)

career

Full Time  |  729/4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Jan 17, 2017 ← Back

Job Description

ควบคุมดูแล วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 
บริหารงานขายและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ดูแล รับผิดชอบ ห้าง ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 


Requirements:

- เพศ หญิง อายุ 27 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์การขายทางด้านเครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์บริหารทีมขาย  อย่างน้อย 2 ปี
- บุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสารดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา, คุณศรัณย์

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
 
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์  สวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี  
               บริษัททำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567