เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพ  |  Posted on Aug 15, 2018 ← Back

Job Description

ปฏิบัติงานตรจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จัดทำ Audit Plan ในสายงานที่รับผิดชอบ
จัดทำและสอบทาน Audit Program ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จัดทำและสอบทานรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประสานงาน ตรวจสอบหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ใน Audit plan
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน


Requirements:

เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี
จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในงานตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
บุคลิกภาพดี  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา, คุณศรัณย์

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
 
สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์  สวัสดิการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  เงินโบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี  
               บริษัททำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567