เจ้าหน้าที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร  |  Posted on Jul 29, 2015 ← Back

Job Description

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต


Requirements:

-    เพศหญิง อายุ 23-28 ปี 
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    มีความสามารถในการคิดแก้ไข และป้องกันปัญหาได้เป็นอย่างดี
-    สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี (สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-    มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
-    สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตัวเลขได้ดี (เก่งการคำนวณ)
-    สามารถทำงานเป็นทีมได้ และอดทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
-    มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจเทรนด์เครื่องสำอาง


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา, คุณศรัณย์

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567