วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี นำคณะทำงาน CSR  ทีมช่างผมจาก Easy Cut พร้อมช่างผมจิตอาสา ร่วมตัดผมให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูกว่า 60 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เมื่อเร็ว ๆ นี้