ภาพรวมจุดมุ่งหมายของเราวิสัยทัศน์ของเราสิ่งที่เราให้ความสำคัญคณะผู้บริหาร

O.C.C เป็นบริษัทในเครือของสหกรุ๊ป
กลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย

Scroll Down

เกี่ยวกับเรา

สหกรุ๊ปมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวไทยทุกคน และเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตผ่านกว่า 200 บริษัทในเครือ โรงงาน 300 แห่ง ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า 1,000 ชนิด พร้อมด้วยพนักงานกว่า 100,000 คน โดยเน้นการผลิต การกระจายและจัดจำหน่ายผลผลิต และการพัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค

SAHA CAPITAL TOWER

เกี่ยวกับ O.C.C

บริษัทการค้าออมนิชาแนล

บริษัท โอซีซี จำกัด ก่อตั้งในปี .. 2516 และด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามและไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี .. 2537 

O.C.C. Mission

จุดมุ่งหมายของเรา

เราสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านแพลตฟอร์มการขายและการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทการค้า OMNI CHANNEL ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดสำหรับแบรนด์ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุน และทำธุรกิจในประเทศไทย

O.C.C. Vision

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ความซื่อสัตย์

ลูกค้า

ความปรองดอง

ความคล่องตัว

แรงผลักดันอย่างสร้างสรรค์

แนวคิดแบบผู้ประกอบการ

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดและกำกับทิศทางการบริการธุรกิจของบริษัท

Kanchana Saisiriporn

กาญจนา สายสิริพร

ประธานกรรมการ

Teerada Ambhanwong

ธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการผู้จัดการ

Manu Leelanuwatana

มนู ลีลานุวัฒน์

กรรมการปริษัท

Tipaporn Chokwatana

ทิพาภรณ์ โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

Thitipoom Chokawatana

ฐิติภูมิ โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

Worathep Assavakasem

วรเทพ อัศวเกษม

กรรมการบริษัท

Wanchai Umpueng-art

วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์

กรรมการอิสระ

Knit Kounavadhi

คณิต คุณาวุฒิ

กรรมการอิสระ

Nutavoot Pongsiri

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

กรรมการอิสระ

ชูพันธุ์ อิ่มทอง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

Wanchai Umpueng-art

คุณวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์

ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

Knit Kounavadhi

คณิต คุณาวุฒิ

กรรมการตรวจสอบ

Nutavoot Pongsiri

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

Manu Leelanuwatana

มนู ลีลานุวัฒน์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Kanchana Saisiriporn

กาญจนา สายสิริพร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Teerada Ambhanwong

ธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

Teerada Ambhanwong

ธีรดา อำพันวงษ์

ประธานคณะกรรมสรรหา

Kanchana Saisiriporn

กาญจนา สายสิริพร

กรรมการสรรหา

Manu Leelanuwatana

มนู ลีลานุวัฒน์

กรรมการสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน

Kanchana Saisiriporn

กาญจนา สายสิริพร

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

Knit Kounavadhi

คณิต คุณาวุฒิ

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

Pathra Thongchaom

ภัทรา ทองชะอม

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Teerada Ambhanwong

ธีรดา อำพันวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Nutavoot Pongsiri

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Pathra Thongchaom

ภัทรา ทองชะอม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Pattara Pathumarak

ดร.ภัทร ปทุมารักษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Naiyana Penvutikul

นัยนา เพ็ญวุฒิกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

Teerada Ambhanwong

ธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Worathep Assavakasem

คุณวรเทพ อัศวเกษม

กรรมการบริหาร

Pathra Thongchaom

ภัทรา ทองชะอม

กรรมการบริหาร

Pattara Pathumarak

ดร.ภัทร ปทุมารักษ์

กรรมการบริหาร

Naiyana Penvutikul

นัยนา เพ็ญวุฒิกุล

กรรมการบริหาร