PAUL & JOE BEAUTE เครื่องสำอางที่สามารถบ่งบอกถึงปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวปารีเซียนได้เป็นอย่างดี นั่นคือการมีความสุขกับชีวิต เห็นคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิต และมีความสุขไปกับมัน นอกจากนี้ตัวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยังบ่งบอกถึงความละเอียดอ่อน หรูหรา ลวดลายมีความทันสมัย พร้อมกลิ่นอายความย้อนยุคหน่อยๆ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว