Consultant and Sales Representative (Cosmetics/ Clothing)

ที่ตั้ง
729/4-7 Ratchadapisek Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
ลักษณะงาน
  • ให้คำแนะนำ บริการ และขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ดูแลและจัดวางสินค้าให้เห็นชัดเจน สวยงาม และดึงดูดลูกค้า
  • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อโอกาสในการขายในอนาคต
  • จัดทำรายงานการขายรายวัน/รายเดือนส่งผู้บังคับบัญชา

 

สิ่งที่ต้องการ
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานขาย
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
  • มีความอดทนและกระตือรือร้น
  • ชื่นชอบความสวยความงาม
วิธีสมัครงาน

Send the Resume / CV to Email : hr@occ.co.th
Tel. 0-2295-4545 ext. 110, 111, 112
Tel. 06-5864-0092, 08-6328-2241

 

ดีใจที่ได้เจอคุณ

จำเป็นต้องกรอก
allowance