โอซีซี จัดเวิร์คช็อปแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา

7 เมษายน 2566

ผศ. วิสาข์ เชี่ยวสมุทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ และทีม Beauty Creator จากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ที่มาถ่ายทอดความรู้ด้านการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง “PROFESSIONAL MAKEUP CLASS EXCLUSIVE” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ อาคารอำนวยการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี