โอซีซี คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ต่อเนื่อง 15 ปีซ้อน

20 พฤศจิกายน 2565

ดร. ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565” จาก คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ บมจ.โอซีซี ได้รับการประเมินคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และทำคะแนนได้เต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรมและตระหนักถึงความทัดเทียมกันของผู้ถือหุ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี