โอซีซี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

28 เมษายน 2566

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี