โอซีซี ปันผ้าขนหนูให้สุนัขและแมวจรจัด

30 พฤศจิกายน 2566

ชลลดา สิริสันต์ ประธานมูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) รับมอบผ้าขนหนู จำนวน 309 ผืน จาก มัตติกา ประสาทชัย ผู้จัดการส่วน ฝ่ายขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราห์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับใช้รองนอน และซับของเหลวจากการบาดเจ็บ โดยผ้าขนหนูทั้งหมดเป็นการบริจาคจากผู้บริหาร และพนักงาน โอซีซี กรุ๊ป รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ผ้าขนหนูส่วนหนึ่งจาก บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด มอบ ณ มูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เมื่อเร็ว ๆ นี้