โอซีซี มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

13 กรกฎาคม 2566

สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณหัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้ วิธีการดูแลผิว และการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว    เป็นหนึ่งในโครงการ CSR  “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ที่มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะ  ในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เมื่อเร็ว ๆ นี้