โอซีซี มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง

8 มกราคม 2567

สราวุธ ผุดผ่องพรรณ  ผู้อำนวยการส่วนทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ สุวภา  ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้วิธีการดูแลผิว และการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คนซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งโครงการ CSR “ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ที่มุ่งส่งเสริมความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้