โอซีซี มอบเกียรติบัตรแด่พนักงาน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

11 กันยายน 2566

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเกียรติบัตรแด่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ของโอซีซี กรุ๊ป เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้