โอซีซี ร่วมส่งมอบความสุขในวันสงกรานต์ ปี 2567

12 เมษายน 2567

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการและ ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบความสุข เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และการละเล่นของไทย เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจ ณ อาคาร โอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้