โอซีซี สานต่อโครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงอย่างยั่งยืน

20 ธันวาคม 2566

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ ซึ่ง เป็นหนึ่งในโครงการย่อย ภายใต้โครงการหลัก CSR  ‘ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม’ โดย บมจ.โอซีซี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาถึง 12 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลผิวที่ถูกต้องและเทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิ และผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับปี 2566 นี้ โครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง ภายหลังจาการงดจัดกิจกรรมไปในปี 2564 และ 2565 เนื่องจากผลพวงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยปีนี้ โอซีซี มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล อาทิ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำจังหวัดอ่างทอง เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นต้น โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน

ตลอดระยะเวลา 12 ปี โครงการ ‘ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ’ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลผิวที่ถูกต้องและเทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ให้แก่ นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิ ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน