โอซีซี แยกขวดช่วยหมอ

26 ธันวาคม 2565

ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด รับมอบ ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว จาก นัชชา ปรักกัมนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ และทีมงาน CSR บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กลุ่ม Less Plastic Thailand เครือข่ายสังคมลดขยะ และ Less Plastic.tu ใน ‘โครงการแยกขวดช่วยหมอ’ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขวดพลาสติกดังกล่าวได้จากการบริจาคโดยผู้บริหารและพนักงาน บมจ.โอซีซี ตลอดปี 2565 รวมทั้งสิ้นกว่า 47 กก. หรือเทียบเท่ากับขวดพลาสติกกว่า 1,800 ขวด ณ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี