KMA เราเชื่อว่าความงาม ไม่ควรถูกตีกรอบอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต หรือถูกให้คำจำกัดความแบบแคบๆ ด้วยมุมมองของแค่ใครบางคน เราเชื่อว่าทุกคนมีอิสระในการกำหนดรูปแบบความงามในแบบของตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพใด เชื้อชาติใด หรือมีสีผิวอะไร ทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน เราจะมุ่งสรรสร้างผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจนี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างสำหรับกลุ่มเครื่องสำอางปรับสภาพผิว เพื่อให้ทุกคนสามารถอวดความงามจากตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนได้อย่างมั่นใจ