COVERMARK อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

20 กันยายน 2565

ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนัยนา เพ็ญวุฒิกุลกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มยอดขายด้วยการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK ประจำสาขากรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด เพื่อเสริมทักษะและกลยุทธ์ด้านการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ ฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนโฆษณา – ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี