สถานีรถไฟใต้ดิน สุขุมวิท

สถานีรถไฟใต้ดิน สุขุมวิท
โซนเมโทมอล
เปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00 - 20.00 น.