ธนิยะ พลาซ่า

สาขาธนิยะพลาซ่า สีลม
ชั้น 2 ติดกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอส

เปิดให้บริการ 10.00 - 20.00 น.