O.C.C. Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

O.C.C. เป็นผู้นำตลาดความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย ธุรกิจของเรามีความสมดุล และมีความหลากหลาย เรามีช่องทางการขาย และประเภทสินค้าหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จ เราลงทุน พร้อมจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลกำไรในการทำธุรกิจ  ดังนั้นเราจึงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถเพิ่มมูลค่าใให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารและแหล่งที่มา

Download Documents and Resources

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น